Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
14

Subsidie projecten huisvesting Noord-Brabant stopt

De subsidie voor huisvestingsprojecten in Noord-Brabant is met ingang van 12 december 2012 komen te vervallen. Na actualisatie van de Algemene Subsidieverordening heeft de provincie geconstateerd, dat aanpassing van de Beleidsregel subsidiëring projecten huisvesting niet nodig is om het beoogde doel van bevordering van regionale afstemming op het terrein van wonen en werken te bereiken. De regeling is daarom komen te vervallen.

Terug naar overzicht