Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
14

Stimuleringsfonds voor de Pers kent subsidie toe aan 12 projecten

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft de subsidiebedragen vastgesteld voor de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de tijdelijke regelingen Persinnovatie en Regionale samenwerking. Voor de vierde ronde van de Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie werden in totaal 53 aanvragen ingediend. Hiervan komen zeven aanvragen voor subsidie in aanmerking voor een totaalbedrag van € 469.837. Het subsidieplafond bedroeg € 800.000. De aanvragen waarvoor subsidie wordt verstrekt, zijn:

• BV Digital First i.o. – The Daily You (€ 24.800): het inbouwen van betaalde auteurskanalen in De Nieuwe Pers, de digitale voortzetting van gratis krant De Pers; 
• Wetenschapscluster NTR en VPRO – Public Research App (€ 38.491): een toolkit die communicatie- en sensorfunctionaliteiten van smartphones bundelt en het publiek als dataleverancier faciliteert om kwalitatieve en kwantitatieve data aan te leveren. De app is inzetbaar voor journalisten en voor onderzoekers en wetenschappers waarmee zij eventueel samenwerken; 
• Twentsche Courant BV – Datajournalistiek in de regio (€ 100.000): structureel inbedden van datajournalisatiek in  de werkwijze van redactieleden. Daarvoor leidt de krant 8 redacteuren op tot datajournalisten en wordt een programmeur aangenomen die permanent aanwezig zal zijn op de redactie(s) om te helpen met het raadplegen, verwerken en combineren van grote databestanden en datasets; 
• Blendle B.V. – Blendle (€ 75.000): verkoop van losse, betaalde artikelen van uitgeverijen via een HTML5-app die beschikbaar is voor PC, tablet en smartphone. Gebruikers kunnen met de app losse artikelen kopen van (tot nu toe) De Groene Amsterdammer, TMG, NDC Mediagroep, Erdee Media Groep en Hearts Magazines; 
• Zapaday - Zapaday Flow (€ 40.800): een dashboard waarmee journalisten op één plek alle - nieuwe, relevante - toekomstige gebeurtenissen kunnen zien, verzamelen, volgen, bewerken en delen. De app combineert detectie en analyse van toekomstige gebeurtenissen uit online nieuws, Twitter, persberichten en kalenders van Zapaday. Met de tool krijgen journalisten en redacties toegang tot een compleet en actueel overzicht van toekomstige politieke, culturele en economische gebeurtenissen, besluitvorming, rapporten, rechtszaken, uitreikingen, bijeenkomsten etc.; 
• Uitgeverij Fosfor – Longform Journalistiek (€ 90.746): experimenten met de ontwikkeling van longform-apps voor de Nederlandse markt. Het achterliggende motief hierbij is het behoud van het lange journalistieke verhaal (tussen 2.000 en 60.000 woorden), dat volgens Fosfor langzamerhand aan het verdwijnen is uit krant en tijdschrift; 
• NDC mediagroep – Woonplaats App (€ 100.000): het ontwikkelen van de huis-aan-huiskrant van de toekoms, met een gepersonaliseerde app, waarin lokaal nieuws gecombineerd wordt met allerlei praktische informatie waaronder gemeentelijke dienstverlening.

Voor de regeling Tijdelijke regionale journalistieke samenwerking werden in totaal 17 aanvragen ingediend, waarvan er vijf in aanmerking komen voor subsidie. Het totaalbedrag aan toegekende subsidies is € 450.000, wat tevens het subsidieplafond van de regeling was. Er wordt subsidie verstrekt aan: 
• NDC Mediagroep – NDC Hyperlokaal (€ 40.000): technische en commerciële ondersteuning van zelfstandig opererende lokale nieuwssites, zodat deze zich nadrukkelijker kunnen richten op datgene waar ze goed in zijn: het brengen van lokaal nieuws; 
•  Omroep Zeeland – Media en burgerparticipatie in Zeeland (€ 119.680,-): betere verbinding van informatie, kennis en actualiteit beter verbinden met maatschappelijke organisaties, media en burgers;
• BN De Stem / Omroep Brabant - Proef publiek/privaat regionaal mediacentrum (€ 143.250): oprichting van een gezamenlijk mediacentrum oprichten voor de gehele provincie Noord-Brabant; 
• Lokale omroepen in de regio Peel-Zuid - ‘Optimalisatie nieuws- en informatievoorziening in de regio Peel-Zuid’ (€ 128.345): een samenwerkingsverband tussen vijf lokale omroepen, in de gemeenten Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne en Asten-Someren en omvat een gebied met ongeveer 200.000 inwoners. Het belangrijkste punt waar een duidelijk gezamenlijke meerwaarde te creëren is, is de regionalisering en professionalisering van de lokale nieuws- en informatievoorziening; 
•  RTV Noord-Holland - Regionaal mediaplatform MediaINC (€ 18.724,50): samenwerking van markt- media-, overheidspartijen en burgerinitiatieven in de regio Noord-Holland samenwerken voor een betere nieuws- en informatievoorzienig over ruimtelijke en economische ontwikkelingen van stad en land in de regio.

Meer over de projecten is te lezen via deze website.Per project is tevens een link naar het volledige bestuursbesluit over de toekenning opgenomen. Het Stimuleringsfonds voor de pers verstrekt subsidie voor activiteiten voor de versterking en vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland.

Terug naar overzicht