Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
14

Subsidie voor onderhoud landschapselementen in Zuid-Holland

Knotwilgen, hakhoutbosjes, houtwallen en houtsingels zijn karakteristieke landschapselementen voor de provincie Zuid-Holland. Deze landschapselementen hebben vaak bijzondere natuurwaarden en geven een beeld van de ontstaansgeschiedenis van het landschap in de provincie. Om er voor te zorgen, dat deze landschapselementen behouden blijven, heeft de provincie besloten, het onderdeel
'landschapselementen' van de Subsidieregeling Landelijk Gebied open te stellen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 16 november 2012 tot en met 15 januari 2013.

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zie voor meer informatie de website Landelijk gebied, subsidie onderhoud landschapselementen. Onlangs werd in het Provinciaal Blad een tarievenoverzicht voor dit onderdeel gepubliceerd, waarin per landschapselement de subsidie wordt vermeld.  

Terug naar overzicht