Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
14

Samenwerking gebiedsgerichte erfgoedzorg aangekondigd

De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed is, in samenwerking met provincies, gemeenten en private partijen gestart met het uitvoeringsprogramma van de Visie erfgoed en ruimte. Voor een eerste selectie projecten en samenwerkingsprogramma's is een bedrag gerererveerd van € 8,7 miljoen.

Met de visie, die bekend staat als de nota Kiezen voor karakter uit 2011, is het belang van gebiedsgerichte erfgoedzorg onderstreept. Er zal worden samengewerkt op vijf thema's: Werelderfgoed, Eigenheid en veiligheid, Herbestemming als gebiedsopgave, Levend landschap en Wederopbouw. Voor de periode 2013-2015 is vanuit het ministerie van OCW voor het uitvoeringsprogramma een totaalbedrag van € 24 miljoen beschikbaar.

Terug naar overzicht