Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
14

Groningen stelt subsidieplafond en aanvraagperiode kwaliteitsimpuls natuurbeheer 2013 vast

Groningen heeft een subsidieplafond voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) voor 2013 vastgesteld. Het bedrag is uitsluitend bestemd voor het onderdeel functieverandering, voor reeds vastgestelde percelen. Voor de overige onderdelen van de SKNL is nog geen subsidieplafond bekendgemaakt.

Er is een subsidieplafond van € 1.929.540 vastgesteld voor aanvragen op kadastrale percelen, gemeente Onstwedde, sectie R. Zie voor aanvullende informatie het Provinciaal Blad. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 oktober 2013 tot en met 31 juli 2014 bij de Dienst Regelingen te Assen.

De SKNL is een onderdeel van het subsidiestelsel Natuur en landschapsbeheer (SNL). Deze regeling heeft betrekking op de subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer waarmee subsidie wordt verstrekt voor investeringen in Natuur en Landschap.

Terug naar overzicht