Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
14

Extra impuls voor Gelderse MKB Kredietfaciliteit en voor Topsectoren Health en Food

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben in hun Investeringsimpuls voorgesteld om € 10 miljoen extra te reserveren voor de MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG). De planning is ook dat de regeling verruimd zal worden, zodat meer bedrijven gebruik kunnen maken van dit revolverende fonds.

Gedeputeerde Staten willen verder € 10 miljoen beschikbaar stellen voor de versterking van de Wageningen Campus en de Radboud Universiteit. Om Gelderland verder te ontwikkelen als topregio met een excellent vestigingsklimaat is een continue uitwisseling tussen kennisinstellingen en bedrijven van belang. Daarvan zijn uitstekende economische infrastructurele voorzieningen, met hoogwaardig equipment een wezenlijk onderdeel.

13 november zullen Provinciale Staten een besluit nemen over deze voorstellen.

Terug naar overzicht