Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
14

Regeling cofinanciering sectorplannen gepubliceerd

Vandaag is in de Staatscourant de Regeling cofinanciering sectorplannen gepubliceerd. Van 1 oktober tot 31 december 2013 kunnen de eerste sectorplannen worden ingediend. Doel van de regeling is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal maatwerk. De subsidie wordt verstrekt voor een sectorplan dat een analyse bevat van de sectorale, regionale of intersectorale situatie en problematiek, met een daaruit voortvloeiende cofinancieringsaanvraag.

Ambitieuze plannen die leiden tot meer werk of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk, krijgen voor de helft financiële bijdrage van de overheid. Voor Maatregelen voor de indienstneming van kwetsbare werknemers bedraagt de subsidie 100% van de subsidiabele kosten. In totaal is er voor de periode 2014 -2015 € 600 miljoen beschikbaar, waarvan € 10 miljoen ten behoeve van kosten voor de uitvoering van de regeling. € 300 miljoen wordt besteed in 2014 en € 300 miljoen in 2015. Hierbij is het voornemen dat een beperkt deel van de middelen van 2014 middels een kasschuif naar voren wordt gehaald voor plannen die in 2013 reeds starten en worden goedgekeurd.

De aanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband dat bestaat uit tenminste de sociale partners van de betreffende sector of sectoren. Het samenwerkingsverband hoeft zich niet te beperken tot werkgevers- en werknemersorganisaties en waar aanwezig hun sectorale organisaties (zoals O&O fondsen). Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, (centrum)gemeenten voor de arbeidsmarktregio’s en UWV kunnen ook deelnemen aan het samenwerkingsverband.

Terug naar overzicht