Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
14

Aids Fonds funding - Vernieuwingsprojecten (€ 350.000)

Tot en met 1 oktober 2013 kunnen bij het Aids Fonds aanvragen worden ingediend voor vernieuwingsprojecten. Het Fonds stelt jaarlijk subsidie beschikbaar voor praktijkprojecten in Nederland. Dit jaar is er 
in totaal € 350.000 beschikbaar. De voorkeur gaat uit naar één breed gedragen project, eventueel opgedeeld in deelprojecten. Met de bijdrage voor vernieuwingsprojecten wil het Aids Fonds de volgende doelen bereiken: 

• Kort na blootstelling aan hiv mogelijke verspreiding naar reservoirs in het lichaam voorkómen; 
• Het zo veel mogelijk intact houden van het immuunsysteem van mensen met hiv; 
• Het aanzetten tot snel testen na een risico op infectie met hiv. 

Terug naar overzicht