Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
14

Volledige subsidie voor herstel Brabantse vennen

Het grootste gedeelte van de Nederlandse vennen bevindt zich in Brabant. Deze natuurparels vormen het leefgebied van zeldzame planten en dieren. Het natuurlijke evenwicht is er echter snel verstoord. De vennen worden bedreigd door verzuring en verdroging. Om dit tegen te gaan hebben overheden, natuurorganisaties en waterschappen de krachten gebundeld om zo praktische en financiële steun te bieden aan eigenaren van vennen.

Tot voor kort werden de kosten voor venherstel gedeeltelijk door de eigenaar en gedeeltelijk door de provincie betaald. De subsidie is inmiddels 'stapelbaar' geworden: voortaan hoeft een ven-eigenaar niet meer zelf een gedeelte van de financiering bij te dragen, maar mag hij of zij daarvoor ook andere geldbronnen aanboren. Op deze manier hoopt de provincie de vennen te kunnen behouden, niet alleen uit het oogpunt van natuurbehoud, maar ook vanwege de vele recreatieve mogelijkheden in en om het gebied.

Terug naar overzicht