Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
14

Noord-Holland stelt Uitvoeringsregeling POP gedeeltelijk open

De provincie Noord-Holland heeft besloten, de Uitvoeringsregeling subsidie POP Noord-Holland 2013 gedeeltelijk open te stellen. Voor deze onderdelen is eveneens een subsidieplafond voor 2013 vastgesteld.
Er kunnen aanvragen worden ingediend van 15 juni tot en met 31 december, voor de volgende onderdelen:
• verbetering verkavelings- en infrastructuur (onderdeel van het hoofdstuk Verkaveling) - subsidieplafond: € 15.000;
• hernieuwbare energie (onderdeel van het hoofdstuk Hernieuwbare Energie) - subsidieplafond: € 200.000;
• instandhouding landelijk erfgoed (onderdeel van het hoofdstuk Erfgoed) - subsidieplafond: € 15.000. 

Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden naast algemene criteria voor elk onderdeel ook specifieke criteria. Zie hiervoor het Provinciaal Blad.

Het Plattelandontwikkelingsprogramma 2007-2013 (afgekort POP2) is de invulling van de mogelijkheden die het Europese Plattelandsbeleid voor Nederland biedt. Het programma is gericht op het versterken van de landbouwsector, het verbeteren van de natuur en het milieu, de leefbaarheid op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie, en LEADER. Binnen de Uitvoeringsregeling subsidie POP Noord-Holland 2013 kan subsidie worden verstrekt voor een aantal activiteiten (hoofdstukken): Verkaveling, Niet-productieve investeringen voor agrarisch natuurbeheer en waterbeheer, Sociaal Economische Vitalisering,  Hernieuwbare Energie, Erfgoed en LEADER.

Terug naar overzicht