Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
14

Gelderland publiceert nieuwe subsidies land- en tuinbouw

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in hun vergadering van 11 juni 2013 wijzigingen in de Regels Land- en Tuinbouw vastgesteld. Aanvragen voor deze gewijzigde regeling kunnen naar verwachting worden ingediend vanaf 1 juli 2013. Omdat er gebruik gemaakt is van de Landbouwvrijstellingsverordening, kunnen de wijzigingen pas na goedkeuring door de Europese Commissie in werking treden. De wijzigingen hebben betrekking op verplaatsing van glastuinbouwbedrijven en investeringen in innovaties die betrekking hebben op mestverwerking, opwekken van biogas, mineralenterugwinning en innovatieve stalsystemen.

Het is de bedoeling, dat de glastuinbouw zich in een beperkt aantal gebieden in de provincie Gelderland gaat concentreren. Om bedrijven te stimuleren, zich hiernaartoe te verplaatsen en de kassen op de oude locatie te slopen, wordt er een regeling Verplaatsing glastuinbouw opengesteld. Aanvragen voor deze nieuwe tenderregeling kunnen worden ingediend tot en met 29 augustus 2013.

Om duurzame productie in de land- en tuinbouw verder te stimuleren, worden er daarnaast nog twee subsidies opengesteld. De regeling Groene kringlopen biedt agrarische ondernemingen een bijdrage van 35% voor investeringen in innovaties op het gebied van mestverwerking, productie van biogas en het terugwinnen van mineralen uit mest. Verder kan er een bijdrage gevraagd worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor maatregelen op dit gebied. Met de regeling Investeringen in innovatieve installaties en bedrijfsgebouwen kunnen agrarische ondernemingen een bijdrage van maximaal 35% aanvragen op investeringen, die verder gaan dan wettelijke verplichtingen.

Terug naar overzicht