Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
14

TKI Wind op Zee 2013 gepubliceerd

Alle TKI’s binnen de topsector energie hebben in 2012 gewerkt aan het uitwerken van de programmalijnen binnen hun innovatiecontract en de omzetting naar concrete projecten. Voor de TKI Wind op Zee is gekozen voor een aanpassing van de al bestaande tenderregeling voor wind op zee. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste een onderneming en een kennisinstelling die vernieuwende activiteiten in de toepassing van offshore windenergie willen realiseren.

In 2013 worden twee tenders voor wind-op-zee-projecten opengesteld:
• 1e tender voor: fundamenteel onderzoek of industrieel onderzoek of een combinatie van deze vormen;
• 2e tender voor: experimentele ontwikkeling of een demonstratieproject of een combinatie van deze vormen.

De grens is niet altijd even duidelijk af te bakenen, het kan dat bij een 'fundamenteel en industrieel wind op zee-project' een klein gedeelte van de uren/kosten van het totale project wordt besteed aan experimentele ontwikkeling of een demonstratieproject. Het kan ook dat bij een 'experimenteel en demonstratie wind op zee-project' een klein gedeelte van de uren/kosten van het totale project wordt besteed aan fundamenteel/industrieel onderzoek. Dit deel mag dan niet meer bedragen dan 20% van de totale subsidiabele kosten.

De sluitingsdatum voor de eerste tender is 6 juni 2013. De sluitingsdatum voor de tweede tender is 12 september 2013. Deze aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juli 2013. Het budget voor de eerste tender in 2013 bedraagt € 5.050.000. Het budget voor de tweede tender in 2013 bedraagt € 5.300.000. De subsidiabele kosten van het project bedragen niet minder dan € 1 miljoen of meer dan € 3 miljoen.

Terug naar overzicht