Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
14

Regeling BVE-subsidies gepubliceerd

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de regeling BVE-subsidies gepubliceerd. Met deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor verschillende activiteiten op het gebied van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, te weten:
• promotie van het beroepsonderwijs (subsidieplafond € 560.000 per kalenderjaar);
• Europese aangelegenheden (subsdieplafond € 770.000 per kalenderjaar);
• intensivering en verbetering van taal- en rekenonderwijs (subsidieplafond € 600.000 per kalenderjaar);
• actieplan laaggeletterdheid (subsidieplafond: € 9 miljoen per kalenderjaar);
• arbeidsmarktinformatie (subsidieplafond: € 600.000 per kalenderjaar);
• kennisontsluiting, kennisontwikkeling en kennisverspreiding (subsidieplafond: € 2,1 miljoen per kalenderjaar);
• ondersteuning van vluchteling-studenten (subsidieplafond: € 250.000 per jaar);
• loopbaanoriëntatie en begeleiding (subsidieplafond: € 3 miljoen per kalenderjaar);
• ondersteuning informatiehuishouding en ICT-systemen (subsidieplafond: € 700.000 per jaar).

Aanvragen kunnen per activiteit door verschillende instanties worden ingediend. De voorwaarden variëren eveneens per activiteit. Aanvragen kunnen voor alle onderdelen tot en met 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd worden ingediend.

Terug naar overzicht