Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
14

Subsidie voor rijden op klimaatvriendelijke brandstof Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten, in 2013 een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor het stimuleren van het gebruik van duurzame brandstoffen. Met de nieuwe regeling kan subsidie worden verstrekt voor het ombouwen van van bestaande personenauto's en bestelbusjes in bezit van particulieren, overheden en bedrijven in Drenthe. De provincie verwacht, dat hiermee de vraag naar klimaatvriendelijke brandstoffen zal toenemen.

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, geldt onder ander als voorwaarde, dat de voertuigen niet mogen ouder zijn dan vijf jaar. Hiermee is het zeker, dat het omgebouwde voertuig nog een aantal jaren op klimaatvriendelijke brandstof zal rijden. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten. Per voertuig kan maximaal € 2.000 aan subsidie worden verstrekt, tot een maximum van in totaal € 20.000 per aanvrager.

De regeling zal binnen enkele weken openbaar worden gemaakt via het subsidieloket op de website en via het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht