Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
13

Subsidies mobiliteit en sport Gelderland gewijzigd

De provincie Gelderland heeft met ingang van 12 december 2012 wijzigingen aangebracht in de Regels subsidieverstrekking Sport en de Regels subsidieverstrekking Mobiliteit.

Aan de Regels subsidieverstrekking sport is een tweede ring van potentiële kernsporten toegevoegd, te weten golf, gymnastiek, handbal, hockey, schaatsen (inclusief skeeleren), schermen, tennis, vrouwenvoetbal, waterpolo en zwemmen. Met de Regels Subsidieverstrekking sport kan subsidie worden verstrekt versterkt voor activiteiten ter uitvoering van Gelderland sportland: Programma 2010-2016 (PS 2010-510) voor zover deze betrekking hebben op de thema's vitale samenleving, excellente prestaties of economische impact. Sport is een van de paragrafen binnen het hoofdstuk Economie en Samenleving van de Subsidieverordening Vitaal Gelderland (SVG) 2011.

De Regels subsidieverstrekking Mobiliteit worden gewijzigd op het onderdeel Fietsvoorzieningen. Subsidie binnen dit onderdeel kan uitsluitend nog worden verstrekt voor fietsvoorzieningen aan fietspaden en fietsstroken, die zijn opgenomen in het fietsnetwerk. De hoogte van de subsidie komt te luiden:
• de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 35.000 en een maximum van € 300.000;
• de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 750.000 voor nieuwe vrijliggende fietspaden, een fietstunnel of fietsbrug;
• kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht worden tot maximaal 15% meegerekend in de subsidiabele kosten.

Met de Regels subsidieverstrekking mobiliteit kan de provincie Gelderland subsidie verstrekken voor activiteiten, die passen binnen het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan 2 (PVVP-2). Er kan subsidie worden verstrekt voor verschillende activiteiten, waaronder Fietsvoorzieningen.Mobiliteit is een van de paragrafen binnen het hoofdstuk Ruimte en bereikbaarheid van de SVG 2011.

Terug naar overzicht