Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
13

Nieuwe deadlines en subsidieplafonds subsidieregeling sport Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een Wijzigingsregeling op de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016 gepubliceerd. Voor een aantal paragrafen binnen deze subsidieregeling zijn indiendata en subsidieplafonds voor 2013 vastgesteld. Voor de paragrafen Fieldlabs voor topsportonderzoek, Gehandicaptensport en Breedtesport voor bijzondere doelgroepen kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 maart 2013. De bijbehorende subsidieplafonds zijn als volgt:
• Fieldlabs voor topsportonderzoek: 
- elk € 250.000 voor wielrennen, zwemmen en turnen,
- € 0,- voor de overige in deze paragraaf genoemde sporten;
• Gehandicaptensport: € 500.000, voor alle genoemde subsidiabele actviteiten binnen dit onderdeel;
• Breedtesport voor bijzondere doelgroepen: € 500.000 voor deskundigheidsbevordering en het aanbieden van sportactiviteiten.

Zie voor meer informatie het Provinciaal blad.

De Wijzigingsregeling treedt op 1 januari 2013 in werking. Tot die dag gelden de voorwaarden, subsidieplafonds en indiendata zoals deze zijn omschreven in de oorspronkelijke subsidieregeling.  

Terug naar overzicht