Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
13

Stand van zaken NWO-bijdrage aan de topsectoren per 1 november

In voorjaar 2012 heeft NWO een voorstel gepresenteerd voor een substantiële bijdrage aan het topsectorenbeleid van het kabinet. Het voorstel omvat een breed pakket aan activiteiten waarmee de organisatie de komende jaren de wetenschap koppelt aan de strategische onderzoeks- en innovatieagenda's die zijn opgesteld voor de negen topsectoren.

NWO is actief betrokken bij dertien van de negentien Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) die sinds april zijn opgericht. Voor elf van deze TKI's is NWO bestuurlijk medeverantwoordelijk. Binnen twee TKI’s in de topsector Energie is NWO betrokken als waarnemer in het bestuur. De TKI Nieuwe Chemische Innovaties is bij NWO ondergebracht. 

In totaal investeert NWO in 2012-2013 ruim € 225 miljoen uit eigen middelen in fundamenteel onderzoek binnen de topsectoren. Voor elk van de topsectoren zijn in 2012 toekenningen gedaan. Deze toekenningen betreffen in totaal een bedrag van ruim € 75 miljoen, waarvan ruim € 50 miljoen in publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS). Op dit moment lopen er calls met een totaalbudget van circa € 90 miljoen, waarvan ruim € 80 mijloen in PPS. In de loop van 2013 zullen de andere geplande toekenningen plaats vinden.

Klik hier voor het overzicht met de specifieke stand van zaken per topsector.

Terug naar overzicht