Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
13

Nieuwe subsidieplafonds cultuur en erfgoed Gelderland

Op 4 september 2013 opende de tweede tenderronde van de subsidieregeling Cultuur en Erfgoed (SmpG) in Gelderland. Voor deze tenderronde zijn nieuwe subsidieplafonds gepubliceerd. Deze zijn als volgt:
 
• Podiumkunsten (Titel 3.1): € 635.000;
• Beeldende kunst, mode en vormgeving (Titel 3.2): € 480.000;
• Media en bibliotheken (Titel 3.3): € 60.000;
• Festivals (Titel 3.4): € 504.000;
• Kwaliteit in de uitvoering (Titel 3.5): € 2.792.000;
• Musea en geschiedenis (Titel 3.6): € 303.000;
• Herbestemming - industrieel erfgoed (Titel 3.7): € 1.474.000;
• Waardenstellend onderzoek Artikel (3.7.3): € 100.000;
• Waardenstellend onderzoek Artikel (3.8.3): € 100.000;
• Herbestemming - religieus erfgoed (Titel 3.7): € 726.000;
• Landschap en Archeologie (Titel 3.8): € 2.300.000;
• Cultuurparticipatie (Titel 3.9): € 0;
• Vrijetijdseconomie (Titel 3.9): € 0;
• Regionale diversiteit (Titel 3.9): € 0. 

De criteria waaraan moet worden voldaan, om voor subsidie in aanmerking te komen zijn per paragraaf verschillend. Zie hiervoor de afzonderlijke regelingen. Aanvragen voor deze tenderronde kunnen worden ingediend tot en met 1 oktober 2013.

Terug naar overzicht