Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
13

Natuurbeheerplan Gelderland 2014 definitief vastgesteld

Gelderland heeft het Natuurbeheerplan voor 2014 definitief vastgesteld. In het Natuurbeheerplan begrenst de provincie gebieden waar subsidiëring van beheer van (agrarische) natuur en landschapselementen plaats kan vinden. Daarnaast geeft het natuurbeheerplan, door middel van een begrenzing, aan waar functieverandering en functie inrichting plaats kan vinden.

In dit nieuwe Natuurbeheerplan zijn aanpassingen gedaan om de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer voor de toekomst duurzaam, haalbaar en betaalbaar te maken. De subsidiemogelijkheden voor beheertypen met een gering natuurrendement zijn ingeperkt. Het plan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Er zijn 145 zienswijzen ingediend, die in veel gevallen hebben geleid tot aanpassingen. De meeste wijzigingen hebben betrekking op afzonderlijke percelen. Het nieuwe Natuurbeheerplan is via deze link te bekijken. 

Terug naar overzicht