Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
13

Onderzoekers in de chemie ontvangen € 11,5 miljoen

NWO Chemische Wetenschappen (CW) kent € 11,5 miljoen toe aan excellente wetenschappers via de TOP-, ECHO- en ECHO-STIP-subsidies. In totaal kunnen 35 onderzoeksprojecten over de gehele breedte van de chemie met dit geld van start gaan. In totaal ontving NWO-CW 180 aanvragen, waarvan 33 aanvragen voor TOP, waarvan 5 aanvragen uiteindelijk een toekenning kregen, 132 voor ECHO (23 toekenningen) en 15 voor ECHO-STIP (zeven toekenningen). Klik hier voor een overzicht van de toegekende projecten.

De TOP-subsidies van NWO CW bedragen € 780.000 en zijn bedoeld om innovatieve onderzoekslijnen van gevestigde onderzoeksgroepen te versterken of uit te breiden. Hiermee kunnen zij inhoudelijk nieuw onderzoek gaan doen, of onderzoek in nieuwe samenwerkingsverbanden gaan uitvoeren. Met de ECHO-subsidies van € 260.000 wordt aan onderzoekers de kans geboden om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken, die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst. Ten slotte zijn de ECHO-STIP-subsidies een specifieke stimulans voor nieuw benoemde onderzoekers op zogeheten 'chemische zwaartepunten', die de commissie-Breimer per universiteit heeft vastgesteld in het Advies implementatie Sectorplan natuur- en scheikunde.

Terug naar overzicht