Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
13

Nederlandse Klankbordgroepen voor Horizon 2020 samengesteld

In 2014 gaat Horizon 2020 van start, het grote Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, de opvolger van KP7 en het Competitiveness and Innovation Programme (CIP). Voor de verschillende onderdelen van Horizon 2020 stelt de Europese Commissie werkprogramma’s op. Daarin geeft de commissie aan, voor welke onderwerpen projectvoorstellen ingediend kunnen worden en welke voorwaarden daarvoor gaan gelden. Deze werkprogramma’s moeten goedgekeurd worden door Programma Comités, waarin ambtelijke vertegenwoordigers van de Lidstaten zitting hebben. 
 
Deze vertegenwoordigers willen graag de visie horen van de belangrijke stakeholders in het veld. De Nederlandse leden van deze programmacomités hebben hiervoor Klankbordgroepen ingesteld. De uiteindelijke samenstelling van de Europese Programma Comités is nu nog onderwerp van discussie tussen de Lidstaten en de Europese Commissie.

Terug naar overzicht