Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
13

Utrecht stelt collectieve beheerplannen weidevogelbeheer vast

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben de collectieve beheerplannen 2013 vastgesteld voor het weidevogelbeheer van de gebieden Eemland, De Venen, Vechtvallei, Lopikerwaard, Kromme Rijngebied, Vianen en Lange Ruige Weide. De collectieve plannen bestaan sinds 2010. Nieuw in 2013 is het Regionaal Maatwerk: er zijn nu ook beheerpakketten beschikbaar voor gebieden met zeer hoge dichtheden weidevogels, en voor de zwarte stern. De beheerplannen maken het mogelijk voor agrariërs om subsidie aan te vragen vanuit de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer. De vastgestelde plannen zijn binnenkort te zien op de provinciale website.

Terug naar overzicht