Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
13

Noord-Brabant stelt subsidie knelpunten platteland vast

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Subsidieregeling knelpunten platteland Noord-Brabant vastgesteld. De provincie gaat vanaf 2013 financieel bijdragen in de uitvoering van projecten op het
gebied van:
• vrijkomende agrarische locatiesl;
• sanering glastuinbouw in kwetsbare gebieden;
• innovaties gericht op de transitie van agrarische bedrijven of;
• bijdragen aan het oplossen van maatschappelijk ontwrichte situaties in het buitengebied.

Dat is van belang voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat in Brabant. De regeling zal binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht