Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
13

Beleidsregels onderzoek interne jobcoach wordt verlengd

Uit de eindrapportage van de Beleidsregel onderzoek interne jobcoach blijkt dat de regeling voor de deelnemende werkgevers toegevoegde waarde heeft. Er komt mogelijk een wettelijke regeling voor interne jobcoaches. Om de werkgevers die al meedoen aan het onderzoek interne jobcoach continuïteit te bieden, wordt de Beleidsregel onderzoek interne jobcoach met een 2e uitloopjaar verlengd. Dat houdt in dat voor deze categorie werkgevers de deelname aan de regeling onder gelijkblijvende voorwaarden doorloopt tot en met 31 december 2013. Zij kunnen een vervolgaanvraag indienen.

De regeling wordt uitgebreid met een tweetal mogelijkheden. Vanaf 1 januari 2013 bestaat voor ‘nieuwe’ werkgevers de mogelijkheid om toe te treden tot het onderzoek interne jobcoach. En aan zgn. ‘wajong georiënteerde werkgevers’ wordt de mogelijkheid geboden om op een speciale wijze aan het onderzoek interne jobcoach deel te nemen. Voor deze werkgevers is het mogelijk om deel te nemen aan collectieve ondersteuning die langer dan drie jaar kan duren. Een wajong georiënteerde werkgever is een werkgever die een arbeidsovereenkomst heeft met ten minste zes personen bij wie het UWV heeft vastgesteld dat zij zonder persoonlijke ondersteuning zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid, onder a, van het Reïntegratiebesluit, niet in staat zijn de hen door de werkgever opgedragen taken te verrichten.

Terug naar overzicht