Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
12

Subsidiemogelijkheden voor Zuid-Hollandse kerken

De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling kanjerrestauraties rijksmonumenten gepubliceerd. Met deze nieuwe regeling is het voor de eigenaren van de Nieuwe Kerk (Delft), de Sint Janskerk (Gouda) en de  Petrus’ Bandenkerk (Rotterdam) mogelijk, subsidie aan te vragen voor restauratie, voor zover dit voor de instandhouding van het rijksmonument en zijn monumentale waarde noodzakelijk is.

Voor elke kerk geldt een afzonderlijk subsidieplafond. Er wordt in totaal voor ruim € 2,5 miljoen aan subsidie verstrekt. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 december 2012 tot en met 28 februari 2013.

Terug naar overzicht