Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
12

In 2013 nieuwe subsidie bibliotheekvernieuwing en vervolg op MONULISA in Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in de vergadering van 11 december 2012 de Subsidieregels Bibliotheekvernieuwing 2013 vastgesteld. Ook is besloten de subsidiëring van de instandhouding van monumentale gebouwen voor de openbare eredienst in 2013 voort te zetten. Deze instandhoudingssubsidie staat bekend onder de naam MONULISA. In 2012 kon met MONULISA subsidie worden aangevraagd voor ondersteuning bij restauratie-, instandhoudings- en onderhoudskosten van rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen voor openbare eredienst, die zijn opgenomen in het landelijke register van beschermde monumenten.

Nadere bijzonderheden van beide regelingen worden binnenkort officieel gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht