Nieuws

nov
12

Stand van zaken SDE+ per 29 oktober 2012

Op 13 maart 2012 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) van start gegaan. Op 5 november 2012 werd fase 5 geopend. Iedere twee weken wordt er een geactualiseerd overzicht gepubliceerd, totdat het volledige budget voor 2012 aan projecten is toegekend. In het nu gepubliceerde overzicht zijn de maximale budgetclaim en de maximale subsidiabele productie weergegeven van de aanvragen die tot en met 29 oktober 2012 zijn ontvangen voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas. De actuele stand kan inmiddels anders zijn. Klik hier voor een gedetailleerd overzicht, inclusief de eerder gepubliceerde standen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Er zijn nog geen beschikkingen verstuurd. Zodra deze zijn verstuurd, worden het aantal gehonoreerde aanvragen en het deel van het budget dat aan projecten is toegekend ook in het overzicht weergegeven.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020.
Technieken die voor een bedrag van € 0,15 /kWh (omgerekend € 1,035 / Nm3, € 41,67 / GJ) energie kunnen produceren, komen in beginsel in aanmerking voor subsidie. De regeling wordt gefaseerd opengesteld. In de vijfde fase kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten met een basisbedrag lager dan of gelijk aan € 0,15 /kWh of € 1,04 /Nm3 of € 41,67 / GJ.

Terug naar overzicht