Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
12

Overijssel publiceert subsidieplafonds 2013

De provincie Overijssel heeft voor 2013 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011. Met dit uitvoeringsbesluit kan de provincie subsidie verstrekken op verschillende gebieden, zoals cultuur, sport, vrije tijd, landbouw en natuur. De regeling is opgebouwd uit hoofdstukken, die nader worden onderverdeeld in paragrafen. Er zijn subsidieplafonds vastgesteld voor:
• Hoofdstuk 4, Cultuur, sport en vrije tijd:
- Paragraaf 4.15 Evenementen en festivals: € 100.000 voor een innovatief project rond een evenement of festival dat in 2013 of 2014 in Overijssel plaatsvindt,
- Paragraaf 4.23 (nieuwe paragraaf) Product Markt Partner Combinatie (PMPC): € 2.000.000
• Hoofdstuk 5 Wonen en leefomgeving:
- Paragraaf 5.5 Kulturhusen, onderdeel: haalbaarheidsonderzoek, de bouw of verbouw van een kulturhus, het leveren van een extra impuls aan de gezamenlijke programmering of het gezamenlijke beheer van een kulturhus: € 900.000,
- Paragraaf 5.8 Kwaliteit Stedelijke Leefomgeving: € 2.500.000,
- Paragraaf 5.9 (nieuwe paragraaf) Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente: € 100.000 voor Businesscase fysieke uitvoeringsprojecten, € 900.000 voor Bronnen en Bovenlopen en € 500.000 voor Herbstemming bestaande agrarische bebouwing,
- Paragraaf 5.10 (nieuwe paragraaf) Ruimtelijke kwaliteit stads- en dorpsranden: € 375.000,
- Paragraaf 5.11 (nieuwe paragraaf) Duurzaam ontwikkelen Overijssel: € 460.000,
• Hoofdstuk 6 Innovatie, Paragraaf 6.5 (nieuwe paragraaf) Kennisondersteuning Agro en Food Overijssel: € 325.000,
• Hoofdstuk 8 Milieu:
- Paragraaf 8.22 (nieuwe paragraaf) Verwijdering asbestdaken bedrijfslocaties Overijssel: € 300.000
- Paragraaf 8.23 (nieuwe paragraaf) Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel: € 400.000
• Hoofdstuk 9 Landbouw, Natuur en Landschap, Paragraaf 9.7 Innovatie in het agrocluster (pMJP 1.2.1), onderdeel: kennisvouchers: € 0

Zie voor meer informatie de afzonderlijke regelingen.

Terug naar overzicht