Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
12

Nieuwe subsidie vernieuwing transitie jeugdzorg in Noord-Holland

Vanaf 1 januari 2015 nemen gemeenten en regio’s de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg over van de provincie en het Rijk. De komende periode werken regio’s aan een effectiever, meer samenhangend en goedkoper stelsel van Jeugdzorg, dat dichter bij de mensen staat.  Als gevolg hiervan hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Uitvoeringsregeling subsidie regionale projecten vernieuwing en transitie binnen de Jeugdzorg Noord-Holland 2013 vastgesteld. Het subsidieplafond voor 2013 bedraagt € 740.000.

De regeling en het subsidieplafond zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht