Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
12

Aanvragen indienen voor POP2 maatregelen Overijssel mogelijk tot en met 31 augustus

De provincie Overijssel maakt bekend dat er aanvragen kunnen worden ingediend voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma (POP 2). Er zijn extra middelen ingezet voor de zogenaamde Health Check (HC)- en modulatiegelden. De extra middelen betreffen de maatregelen 311b en 321b. Aanvragen voor deze beide maatregelen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2013.

In Overijssel zijn zes LEADER-gebieden aangewezen: Noordwest-Overijssel, Noordoost-Overijssel, Salland, Noordoost-Twente, West-Twente en Zuid-Twente. De bijdragen voor de HC-maatregelen zijn echter beschikbaar voor de LEADER-gebieden in geheel Overijssel. Voor maatregel 311b is de Europese bijdrage (ELFPO) € 174.826 en de provinciale bijdrage € 87.413. Voor maatregel 321b is de Europese bijdrage (ELFPO) € 199.279 en de provinciale bijdrage € 99.640.

Het POP 2 programma ondersteunt het veranderingsproces op het platteland van Overijssel met als belangrijkste doelen het ontwikkelen van een duurzame landbouw, het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap, waterbeheer en recreatie en toerisme en het bevorderen van leefbaarheid. De LEADER-as is bedoeld voor projecten die tot stand komen via de plaatselijke groepen van de betreffende LEADER-gebieden in Overijssel. De Europese subsidies zijn gekoppeld aan de provinciale prestaties die zijn opgenomen in het provinciaal Meerjaren Programma (pMJP).

Terug naar overzicht