Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
12

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) verlengd tot 2017

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) verlengd tot en met 31 december 2016. De reikwijdte en werking van het NSL veranderen niet. Alleen de einddatum, de periode waarop het NSL betrekking heeft, wordt verlengd. Het NSL moet ervoor zorgen dat Nederland op tijd voldoet aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Het gaat dan om fijn stof sinds 11 juni 2011 en stikstofdioxide vanaf 1 januari 2015.

Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en de decentrale overheden in de gebieden waar de normen gesteld voor luchtkwaliteit worden overschreden. Voor deze gebieden zijn Regionale Samenwerkingsprogramma's Luchtkwaliteit (RSL's) opgezet die samen met het nationale plan de basis moeten vormen voor het NSL. De totstandkoming en uitvoering van het NSL wordt door het Rijk gecoördineerd. Samen met provincies en gemeenten maakt het Rijk vervolgens afspraken over toetsbare resultaten. De normen voor luchtkwaliteit moeten in de NSL-gebieden worden gehaald.

Terug naar overzicht