Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
12

Limburg opent Stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben ingestemd met de Stimuleringsregeling  'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. Agrariërs kunnen een aanvraag indienen van 1 juli tot en met 31 augustus 2013, tot het subsidieplafond is bereikt. Voor Limburg is een bedrag van € 1.365.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt € 3 per m2 asbestdak. Dit is circa 1/3 van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest. In totaal kan per aanvrager maximaal € 7.500 subsidie verstrekt worden. 

De stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' is bedoeld voor agrarische onderdenemingen, die asbestdaken van hun gebouwen verwijderen en deze vernieuwde daken vervolgens van zonnepanelen gaan voorzien. Hiermee kunnen twee doelstellingen worden bereikt: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren. Met deze financiële injectie wordt de sanering van asbestdaken bespoedigd. De regeling komt bovenop de fiscale faciliteiten (MIA, VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen. Agrariërs die subsidie willen aanvragen, kunnen vóór openstelling van de regeling alvast een asbestinventarisatierapport op laten stellen.

Actuele informatie en de aanvraagformulieren zijn te vinden op www.asbestvanhetdak.nl.

Terug naar overzicht