Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
12

Eén openstelling voor LNV-subsidie Marktintroductie energie-innovaties in 2013

Glastuinders kunnen weer subsidie aanvragen voor de regeling Marktintroductie energie-innovaties. In 2013 is er één openstelling. De aanvragen kunnen worden ingediend van 1 mei 2013 tot en met 14 juni 2013. Het budget voor deze openstelling bedraagt € 3,5 miljoen. Aanvragers kunnen maximaal 40% subsidie ontvangen op hun investeringskosten met een maximum van € 1.500.000,- per aanvraag.

Er wordt dit jaar geen subsidie meer verstrekt voor semi-gesloten teeltsystemen met een koelcapaciteit over het hele bedrijf gemeten van boven de 70W/M2. Met deze systemen is inmiddels voldoende ervaring opgedaan. Aardwarmteprojecten worden ook in 2013 uitgesloten van subsidie, omdat die projecten vanaf 2012 vallen onder de SDE+ (Stimuleringregeling duurzame energieproductie).

Doel van deze subsidie is het stimuleren en versnellen van de vervroegde marktintroductie van energiesystemen door glastuinbouwondernemingen. Dit moet leiden tot vermindering van primair energieverbruik en de uitstoot van CO2.

Terug naar overzicht