Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
12

Aanvragen subsidie natuur en landschap Limburg weer mogelijk

De provincie Limburg heeft het openstellingsbesluit voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) gepubliceerd. Voor de subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) worden voor 2013 de volgende subsidieplafonds vastgesteld: 
• Natuurbeheer, onderdeel Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen, € 1 voor:
- natuurbeheer voor de natuur- en beheertypen zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Limburg,
- toeslag vaarland en toeslag schaapskuddes, en
- landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor landschapsbeheertypen en/of landschapselementen zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Limburg.
De subsidieplafonds voor de onderdelen Continuïteit natuurbeheer door Staatsbosbeheer, Nieuwe aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen en Aanvragen voor monitoring van kwaliteit binnen Natuurbeheer zijn allen vastgesteld op € 0.
• Agrarisch natuurbeheer:
- € 1 voor Continuering agrarisch natuur- en landschapsbeheer, voor agrarisch natuurbeheer ten behoeve van de agrarische beheertypen of - pakketten zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Limburg en voor zover deze zijn gelegen binnen de EHS,
- € 2200 voor nieuwe aanvragen agrarisch natuurbeheer, voor zover het Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal betreft,
- € 1 voor collectief agrarisch natuurbeheer,
- € 650.000 voor probleemgebiedensubsidie PGV ontkoppeld,
- € 0 voor organisatiekosten agrarisch natuurbeheer.

Zie voor meer informatie over de bovengenoemde subsidieplafonds het Provinciaal blad.
Momenteel kunnen er binnen de SVNL aanvragen worden ingediend voor probleemgebiedensubsidie. De uiterste indiendatum is 15 mei 2013.

Terug naar overzicht