Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
12

Uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie uitgebreid

Minister Kamp van Economische Zaken heeft wijzigingen gepubliceerd voor een tweetal regelingen voor duurzame energieproductie. Met ingang van 2013 is het mogelijk om voor de categorie warmte-uitbreiding bij bestaande installaties voor vergisting en covergisting van dierlijke mest uitsluitend plantaardige stoffen te vergisten. In 2012 was dat nog niet het geval. Omdat dit nadelig is voor producenten die in 2012 al subsidie hebben aangevraagd voor warmte-uitbreiding bij bestaande mestcovergistingsinstallaties, wordt het door middel van deze wijzigingsregeling met ingang van dit jaar ook voor hen mogelijk gemaakt om plantaardige stoffen te vergisten. De SDE+ wordt op 4 april 2013 opengesteld voor de eerste fase.

De tweede wijziging heeft betrekking op een foutieve verwijzing. In het Besluit stimulering duurzame energieproductie kunnen productie-installaties waarvoor al op grond van artikel 72m van de Electriciteitswet 1998 een subsidie is ontvangen worden aangewezen als productie-installaties waarvoor ook op grond van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013 subsidie kan worden verstrekt. In de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013 wordt ten onrechte verwezen naar product-installaties die al een MEP-subsidie hebben ontvangen voor het uitkoppelen van warmte. Deze komen niet in aanmerking voor een SDE+ subsidie.

Terug naar overzicht