Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
12

Noord-Hollandse subsidie verbetering P+R voorzieningen ook mogelijk voor Flevoland

Onlangs werd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Uitvoeringsregeling Subsidie P+R Beter Benutten 2013 vastgesteld. Inmiddels is deze regeling gepubliceerd in het Provinciaal blad en is er meer informatie bekendgemaakt. Bijzonder aan deze regeling is, dat subsidie niet alleen wordt verstrekt aan gemeenten in Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam, maar ook aan gemeenten in Flevoland.

Subsidie vanuit deze regeling is mogelijk voor het aanleggen van een nieuw of het uitbreiden van een bestaand P+R terrein. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst. Het subsidieplafond voor deze regeling voor 2013 bedraagt € 1,7 miljoen. Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt.

Terug naar overzicht