Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
12

Bijdrageverordening Brabant Veiliger vastgesteld

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben de Bijdrageverordening Brabant veiliger 2013-2014 vastgesteld. Met deze regeling kunnen gemeenten, veiligheidsregio's, omgevingsdiensten en regionale samenwerkingsverbanden een bijdrage aanvragen voor taken of samenwerkingsactiviteiten op het gebied van externe veiligheid in de provincie.  

Aanvragen voor een bijdrage voor taken op het gebied van externe veiligheid kunnen worden ingediend vóór 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de bijdrage is verleend. Indien het bedrag meer is dan € 100.000 geldt, dat een aanvraag moet zijn ingediend vóór 1 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarop de bijdrage is verleend. Er kan in beide gevallen een voorschot van maximaal 80% worden verstrekt.

Aanvragen voor samenwerkingsactiviteiten kunnen doorlopend worden ingediend. Betaling vindt plaats bij de beschikking tot vaststelling van de bijdrage.

Terug naar overzicht