Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
11

Indieningstermijn vaststellingsverzoek voor Europees Globaliseringsfonds verkort

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de periode waarin het verzoek tot vaststelling van de subsidie voor een EGF-project kan worden ingediend, teruggebracht van drie maanden naar zes weken. Dit geldt niet voor projectvoorstellen die zijn ingediend voor 1 juni 2011. Aanvragers van deze projecten kunnen hun vaststellingsverzoek nog steeds uiterlijk drie maanden na afloop van het project indienen.

Het Europees GlobaliseringsFonds (EGF) bestaat sinds 1 januari 2007. Het is een noodfonds voor incidentele ondersteuning van bedrijven en sectoren die te maken hebben met ingrijpend massaontslag door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen (globalisering). Het EFG kan actieve arbeidsmarktmaatregelen financieren die speciaal bedoeld zijn om ontslagen werknemers weer aan het werk te helpen, bij voorbeeld via:
• hulp bij het zoeken van een baan, loopbaanbegeleiding, individuele opleiding en omscholing, waaronder IT-cursussen en certificering van opgedane ervaring, ontslagbegeleiding en steun bij het opzetten van een eigen bedrijf of het uitoefenen van een zelfstandige activiteit;
• speciale tijdelijke maatregelen, zoals sollicitatietoelagen, mobiliteitstoelagen, of toelagen voor personen die al dan niet permanent een opleiding volgen.

Terug naar overzicht