Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
11

Stand van zaken SDE+ op 31 oktober 2013

Agentschap NL heeft een nieuwe tabel gepubliceerd, met daarin de stand van zaken op donderdag 31 oktober 2013, van de aanvragen die zijn ingediend voor SDE+. De actuele stand kan inmiddels anders zijn. De tabel is hier te bekijken. Het overzicht betreft de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas. Het overzicht wordt iedere twee weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2013 aan projecten is toegekend.

Voor de SDE+ 2013 is een budget van € 3 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de budgetclaim wordt bijgesteld, onder andere als gevolg van afwijzingen. Van de aanvragen tot 31 oktober, 17.00 uur zijn 462 aanvragen voor SDE-subsidie gehonoreerd, waarmee bijna € 2,4 miljard van het beschikbare budget voor 2013 aan projecten is toegekend.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 16% in 2020.

Terug naar overzicht