Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
11

Gelderland wil € 250 miljoen investeren in economie en werkgelegenheid

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen € 250 miljoen in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en infrastructuur investeren. Dit moet 3000 tot 4000 mensjaren aan werkgelegenheid opleveren en daarbovenop nog eens 1800 tot 2200 werkleerplaatsen voor jongeren. Deze impuls is een extra investering, boven op de € 825 miljoen, die al eerder in het coalitieakkoord was afgesproken. De impuls is nodig vanwege de economische crisis en aanhoudende recessie. Van de € 250 miljoen zal € 50 miljoen revolverend worden ingezet. 

Voor de MKB Kredietregeling Gelderland komt een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar. Voor Facility sharing Health Valley/Campus Wageningen is eveneens € 10 miljoen gereserveerd.
Daarnaast wordt er een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om de (Jeugd)werkgelegenheid te bestrijden. Ook is er budget vrijgemaakt voor wegenbouw en onderhoud (€ 20 miljoen), groot onderhoud & vervanging civiele kunstwerken (€ 15 miljoen) en voor hoogwaardig openbaar vervoer (€ 5 miljoen).

Er wordt geïnvesteerd in het verduurzamen van corporatiewoningen (€ 70 miljoen) en het verduurzamen van particuliere woningen (€ 3,5 miljoen). Verder is er een extra investering van € 15 miljoen gepland voor het impulsplan wonen. Voor sleutelprojecten Nijmegen, Arnhem, Harderwijk, Doetinchem, Apeldoorn, Zutphen en Ede komt in totaal  € 13,7 miljoen beschikbaar. Tenslotte zijn er bedragen gereserveerd voor culturele infrastructuur en restauratie erfgoed (€ 25 miljoen), ICT / Breedband (€ 35 miljoen) en de beleidslijn gemeenten (€ 25 miljoen).

Het is de bedoeling dat projecten, met dit extra budget versneld zullen worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld, binnen deze impuls te gaan werken met een 'bonus/malussystematiek': de financiën voor een project zullen worden teruggetrokken, als het in de periode 2014-2015 niet van de grond komt. Het bedrag dat daardoor vrij komt, kan dan worden geïnvesteerd in een ander project. Over deze extra impuls zal medio november 2013 een definitief besluit worden genomen.

Terug naar overzicht