Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
11

€ 20 miljoen beschikbaar voor 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

Medio oktober ondertekenen de twaalf provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het convenant stimuleringsregeling ‘Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop’. Voor deze regeling is een totaalbudget van € 20 miljoen beschikbaar. Een agrarische onderneming kan alleen in aanmerking komen voor subsidie wanneer de vernieuwde daken van zonnepanelen worden voorzien. Hiermee kunnen twee doelstellingen worden bereikt: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren. Daarnaast past het plaatsen van zonnepanelen prima bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw.

Na het tekenen van het convenant wordt door de provincies een gemeenschappelijke (model) subsidieregeling opgesteld. Vervolgens gaat elke provincie apart de regeling door Gedeputeerde Staten laten vaststellen, waarna begonnen kan worden met de uitvoering. Voor de Provincie Limburg gebeurt dit naar verwachting in het begin van 2013. Er komt een bedrag van € 1.365.000,- beschikbaar.

De subsidieregeling is eveneens ter sprake gekomen in vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor agrarische ondernemers in Noord-Brabant zal een bedrag van € 3.568.000,- beschikbaar komen voor het plaatsen van zonnepanelen op vernieuwde daken.

Terug naar overzicht