Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
11

Limburg wijzigt subsidieregeling natuur en landschap

Limburg heeft een wijziging op de Subsdieverordening natuur- en landschapsbeheer (SVNL) vastgesteld.

De belangrijkste aanpassingen zijn:
• invoering van zogenaamde lumpsumaanpak en intensievere meer gebiedsgerichte samenwerking;
• invoering van collectieve aanpak bij subsidiëring van agrarisch landschaps- en botanisch beheer.

De SVNL is één van de onderdelen van het subsidiestelsel Natuur en landschapsbeheer. De gewijzigde regeling zal binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht