Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
11

CPO-regeling Noord-Holland uitgebreid

Noord-Holland gaat de regeling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) uitbreiden. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten op basis van de evaluatie van de huidige regeling en de rol die CPO blijft spelen in een vraaggestuurde woningmarkt.

De subsidie in de vorm van een lening in de planontwikkelingsfase wordt verhoogd van € 4.000 per te realiseren woning naar € 8.000 tot maximaal € 160.000 per collectief. Daarnaast zal de provincie zich beter inzetten voor het beschikbaar stellen van locaties door gemeenten en het verspreiden van kennis over het CPO onder de betrokken organisaties en woningzoekenden.

De Uitvoeringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap werd in 2012 geopend. Er kan subsidie worden verstrekt voor projecten in de initiatieffase of projecten in de planontwikkelingsfase. De subsidie voor planontwikkelingsfase wordt verstrekt in de vorm van een lening. Over de lening wordt geen rente berekend.

Terug naar overzicht