Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
11

Zeeland wijzigt Algemeen Subsidiebesluit

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de volgende wijzigingen in het Algemeen Subsidiebesluit (ASB) aangekondigd:
• toevoeging van een hoofdstuk 'Bijzondere bepalingen voor subsidies ihkv de beleidsnota Energie en Klimaat, de Economische Agenda 2013-2015 en het Omgevingsplan 2012-2018';
• wijziging van het artikel over toelaatbare staatssteun;
• toevoeging van de paragraaf 'Zeeuwse Verkeersveiligheidslabel' aan het hoofdstuk 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking voor verkeersveiligheid';
• hernummering hoofdstuk 'Slotbepalingen'.

De wijzigingen zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht