Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
11

Subsidieplafond voor 2013 voor Bedrijfsborgstellingskredieten (BBMKB) verlaagd

Door een contra-garantie van het Europees Investeringsfonds (EIF), overeengekomen in juni 2012, was het mogelijk om het subsidieplafond voor 2013 voor Bedrijfsborgstellingskredieten (BBMKB) te verhogen tot € 1 miljard. Op grond van het gebruik dat van de regeling wordt gemaakt is inmiddels duidelijk geworden dat deze contra-garantie van het EIF niet noodzakelijk is. Vanwege de aan de overeenkomst verbonden kosten is deze inmiddels beëindigd. Het subsidieplafond voor bedrijfsborgstellingskredieten 2013 is daarom verlaagd en
bedraagt nu € 680 miljoen. Hiervan is € 25 miljoen bestemd voor Bedrijfsborgstellingskredieten verstrekt door de minister aangewezen kredietverstrekkers. Het overige deel van het budget is voor Bedrijfsborgstellingskredieten verstrekt door banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES.

Doel van de regeling Borgstelling MKB-kredieten is het stimuleren van de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf (MKB).

Terug naar overzicht