Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
11

Noord-Holland maakt nieuwe subsidieregeling kleine infrastructuur bekend

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Uitvoeringsregeling subsidie BDU Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2013 vastgesteld. Met deze regeling levert de provincie een bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op het weggennet in Noord-Holland. Het subsidieplafond voor de tender van 2014 is vastgesteld op € 4.666.286 en zal als volgt worden verdeeld:
• Haarlem-IJmond: € 1.685.463,
• Gooi en Vechtstreek: € 1.033.582,
• Noord-Holland Noord: € 1.947.241, dat wordt uitgesplitst in drie regio's: 
- Kop van Noord-Holland: € 584.172,
- West-Friesland: € 584.172,
- Noord Kennemerland: € 778.896.

De regeling en de subsidieplafonds zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht