Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
11

Subsidie transitie jeugdzorg Utrecht gepubliceerd

De provincie Utrecht heeft de onlangs aangekondigde subsidie voor de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten gepubliceerd. Het subsidieplafond bedraagt € 546.000. De subsidie is maximaal € 91.000 per regio en wordt verstrekt aan de penvoerder. Indien de regio aangeeft, het bedrag te zullen verdelen, kunnen de afzonderlijke gemeenten aanspraak maken op een bedrag naar rato. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 december 2013. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt, moeten uiterlijk 31 december 2014 zijn afgerond.

Met de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie transitie jeugdzorg provincie Utrecht 2013-2014 kan subsidie worden verstrekt ter ondersteuning van jeugdzorg in de provincie. De activiteiten moeten inhoudelijk of procesmatig betrekking hebben op de voorbereiding op de overdracht van provinciale jeugdzorg naar gemeenten.

Terug naar overzicht