Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
10

Nieuwe subsidieregeling Jeugdzorg Gelderland in 2013

De provincie Gelderland heeft een nieuwe subsidieregeling voor jeugdzorg vastgesteld. De Regels subsidieverstrekking Jeugd treden per 1 januari 2013 in werking. Subsidie zal uitsluitend worden verstrekt voor projecten die als doel hebben de transitie van de jeugdzorg voor te bereiden en in het eerste jaar na de overdracht te ondersteunen. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 400.000 per jeugdzorgregio per jaar. Een overzicht van de jeugdzorgregio's is als toelichting bij de wettekst in het Provinciaal Blad opgenomen. De titel van dit Provinciaal Blad luidt abusievelijk: Wijziging regels subsidieverstrekking klimaat.

De Regels subsidieverstrekking Jeugd zullen als titel 5.4 worden opgenomen binnen hoofdstuk 5 Economie en Samenleving (tot 1 januari Wonen, Sociaal, Cultuur, Jeugd) van de Subsidieverordening Vitaal Gelderland (SVG) 2011. De Regels subsidieverstrekking Sociaal en Jeugd 2011, paragraaf 3 Afstemmen jeugdzorg- jeugdzorgbeleid van de SVG 2011 zullen per 1 januari 2013 komen te vervallen.

Terug naar overzicht