Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
10

Gelderland publiceert subsidieregeling energiebesparing en hernieuwbare energie

Vanaf 1 januari 2013 is het voor zowel particulieren, overheidsinstanties en bedrijven mogelijk subsidie aan te vragen voor energiebesparing en hernieuwbare energie. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:
• haalbaarheidsonderzoek;
• business case;
• lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen;
• woningisolatie;
• masterplan bodemenergie.

Per onderdeel gelden afzonderlijke voorwaarden. Zie voor meer informatie het Provinciaal blad.
In de toekomst zal het ook mogelijk zijn, binnen dit onderdeel subsidie aan te vragen voor rijden op biogas. Details over dit onderdeel zijn echter nog niet bekend.

De subsidieregeling Energietransitie en Energie- en milieutechnologie is een nieuw onderdeel binnen hoofdstuk 5 Economie en Samenleving (tot 1 januari 2013 Wonen, Sociaal, Cultuur en Jeugd) van de Subsidieverordening Vitaal Gelderland (SVG) 2011. De Regels subsidieverstrekking klimaat van de SVG 2011 komen met ingang van 1 januari 2013 te vervallen.

Terug naar overzicht