Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
10

€ 3 miljard voor SDE+ in 2013

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer via een brief laten weten dat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2013 op 4 april wordt opengesteld voor de eerste fase. Op verzoek van ondernemers zal de regeling ruim voor de openstelling worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De systematiek van de SDE+ blijft in 2013 gehandhaafd: 
• één integraal budgetplafond;
• een maximum basisbedrag van € 0,15/kWh voor duurzame elektriciteit, € 1,035/Nm3 voor groen gas en € 41,7/GJ voor duurzame warmte; 
• gefaseerde openstelling; 
• de vrije categorie.

Om de efficiëntie en effectiviteit van de SDE+ te vergroten worden wel een aantal aanscherpingen doorgevoerd:
• Om de stap van € 0,09/kWh naar € 0,07/kWh te verkleinen wordt een extra fase geïntroduceerd van € 0,08/kWh. Klik hier voor het complete overzicht van de openstelling;
• Op verzoek van de kamer wordt het mogelijk om in 2013 winddifferentiatie toe te passen. Een hoger aantal vollasturen gaat gepaard met een lager basisbedrag en vice versa;
• Voor duurzame warmte projecten (geothermie) wordt een maximale subsidiabele productie vastgesteld op het niveau dat wordt geadviseerd door ECN en DNV KEMA. Daarnaast wordt een categorie opengesteld voor projecten, waarbij dieper geboord wordt dan 2.700 meter. Voor deze projecten is een hoger basisbedrag berekend;
• Voor allesvergisters, mestcovergisters en mestmonovergisters wordt geen aparte categorie meer geopend voor hubs en voor solo-installaties. Deze worden samengevoegd;
• Het gebruik van een bestaande ketel - die bijvoorbeeld gebruikt is om aardgas te verstoken - wordt toegestaan voor de productie van warmte. Waar dat technisch mogelijk is, namelijk bij vergisting van biomassa, wordt ook gebruik van bestaande warmtekrachtkoppelingsinstallaties toegestaan;
• De volgende extra categorieën worden opgenomen: groen gas productie bij riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI/RWZI), vergisters die tenminste 95% mest vergisten (mestmonovergisters groen gas en WKK) en renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties (vereist wordt dat tenminste de turbine wordt vervangen).

Terug naar overzicht